Tuesday, May 10, 2011

алдаагүй


  • Алдаа байсан гэж битгий шанал! 
  • Амьдралыг таних ганц л алхам байсан юм шүү !!!
  • Түүнд өгсөн их хайрынхаа төлөө бүү харамс 
  • Төлөөсөнд нь чи агуу сургамж авсан